Serveis

 • Assessorament cosmètic-sanitari
 • Informació legislativa sanitària
 • Gestió d’importació de cosmètics a Espanya: declaració responsable
 • Productes cosmètics: aplicació del Reglament 1223/2009
 • CPNP (Portal de Notificació de Productes Cosmètics, de la Comissió Europea)
 • Assessorament i elaboració de l’Expedient d’Informació
 • Avaluació de la seguretat
 • Etiquetatge conforme al Reglament
 • Estudi tècnic de productes
 • Desenvolupament de formulacions
 • Cerca de proveïdors i fabricants
 • Gestions d’importació, com a responsable tècnic